Разменни серии на Българска народна банка

Колекционна серия от мат-гланцови разменни монети

Ном.№ 100302701006
Лимитира тираж от 10 000 колекции

Цена на колекцията: 48,00 лв.

1 СТОТИНКА
Състав: стомана с
галванично покритие
Тегло: 1,8 гр.
Диаметър: 16 мм
Кант: гладък
2 СТОТИНКИ
Състав: стомана с
галванично покритие
Тегло: 2,5 гр.
Диаметър: 18 мм
Кант: гладък
5 СТОТИНКИ
Състав: стомана с
галванично покритие
Тегло: 3,5 гр.
Диаметър: 20 мм
Кант: гладък
10 СТОТИНКИ
Състав: CuZnNi10
Тегло: 3 гр.
Диаметър: 18.5 мм
Кант: рифелован
20 СТОТИНКИ
Състав: CuZnNi10
Тегло: 4 гр.
Диаметър: 20.5 мм
Кант: рифелован
50 СТОТИНКИ
Състав: CuZnNi10
Тегло: 5 гр.
Диаметър: 22.5 мм
Кант: рифелован
1 ЛЕВ
Състав: Ринг CuZn20Ni5
Кръг Cu75Ni25
Тегло: 7 гр.
Диаметър: 24.5 мм
Кант: назъбен, с прекъсвания

00359 2 814 50 69

info@globalcoins.eu