Златни инвестиционни монети

Съгласно Директива 112/2006 на Европейския съюз и Закона за ДДС на Република България инвестиционното злато
е освободено от Данък добавена стойност.

Актуалните цени на монетите се формират съгласно дневните котировки
на златото на Лондонската метална борса.
Посочените цени са към 14.05.2020 г.

Златни монети “Лунен календар. 2019 Година на прасето”

2019 Year of the Pig - coin picture

1 унция
- Изчерпано -
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1 унция
Диаметър: 39,34 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 100 AUD
Година на емисия: 2019
Цена: - лв.

1/2 унция
- Изчерпано -
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/2 унция
Диаметър: 30,6 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 50 AUD
Година на емисия: 2019
Цена: 1748,00 лв.

1/4 унция
- Изчерпано -
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/4 унции
Диаметър: 22,6 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 25 AUD
Година на емисия: 2019
Цена: - лв.

1/10 унция
- Изчерпано -
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/10 унции
Диаметър: 18,6 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 15 AUD
Година на емисия: 2019
Цена: - лв.

1/20 унция
- Изчерпано -
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/20 унция
Диаметър: 14,8 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 5 AUD
Година на емисия: 2019
Цена: - лв.


Златни инвестиционни монети "Виенска филхармония"

logo front
logo back

1 унция
- Изчерпано -
Метал: Злато,
проба 999,9
Тегло: 31,1 гр.
Диаметър: 37 мм
Номинал: 100 EUR
Година на емисия: 2009
Цена: - лв.
Ном.№ 040104101001

1/2 унция
- Изчерпано -
Метал: Злато,
проба 999,9
Тегло: 15,55 гр.
Диаметър: 28 мм
Номинал: 50 EUR
Година на емисия: 2009
Цена: - лв.
Ном.№ 040104101002

1/4 унция
- Изчерпано -
Метал: Злато,
проба 999,9
Тегло: 7,78 гр.
Диаметър: 22 мм
Номинал: 25 EUR
Година на емисия: 2009,2011
Цена: - лв.
Ном.№ 040104101003

1/10 унция
- Изчерпано -
Метал: Злато,
проба 999,9
Тегло: 3,11 гр.
Диаметър: 16 мм
Номинал: 10 EUR
Година на емисия: 2009
Цена: - лв.
Ном.№ 040104101004


00359 2 814 50 69

info@globalcoins.eu